bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 3 juli 2020

Bijzonder schooljaar 2019/2020

corona_richtlijnen_icon_Tekengebied_1.png

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Wat een enorm bijzonder schooljaar was 2019/2020. Een jaar wat de geschiedenisboeken in gaat. Het vroeg veel van ons alllen. Wij zijn als team trots hoe we ons hier doorheen hebben geslagen. Wij hebben veel geleerd over "het onderwijs op afstand". We hebben gezien hoe fexibel en zelfstandig kinderen kunnen zijn als de wereld veranderd. Wij willen alle ouders ook bedanken voor hun medewerking en inzet. Ouders blijven nog zoveel mogelijk buiten en komen alleen met een afspraak de school binnen. 

 

Afscheid nemen van uw kind

Kinderen van de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Ouders van kleuters nemen afscheid op de speelplaats en gaan niet de school binnen. De garderobe ruimte is echt te klein voor ouders en kinderen om de 1,5 m afstand te kunnen garanderen.

De kinderen kunnen prima zelf hun jas ophangen en hun tas opruimen. U mag zwaaien voor het raam, mits u 1,5 meter afstand van andere ouders houdt. Houd het afscheid kort, dat is het makkelijkst voor uw kind. U geeft daarbij het vertrouwen dat hij/zij het zelf kan.

grease.jpg

Groep 8 Drive-In musical

Voor deze groep kinderen was er veel onduidelijkheid rondom hun afscheid. Het was steeds afwachten wat er nu wel/niet mocht vanuit de regering en wat daarbij de mogelijkheden zijn voor de ruimtes in de Zeester. De 1,5 m afstand kunnen wij in ons gebouw met de ouders/teamleden niet garanderen. We zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatieven. Verschillende plannen zijn de revu gepasseeerd. Gelukkig kan ons plan doorgaan. Er is uiteindelijk een vergunning door de gemeente Westland afgegeven om een drive-in musical voor de ouders van groep 8 te organiseren. Rob Veenman heeft dit plan voor ons vorm gegeven en de organisatie en sponsoring op zich genomen. Wij zijn samen met 9 andere Westlandse scholen uitgekozen om aan dit te gekke evenement mee te mogen doen. Donderdag 9 juli zullen de kinderen van groep 8 hun musical in de buitenlucht opvoeren voor hun ouders, die via de auto kijken. Dit zullen de kinderen nooit vergeten! Dit spektakel vindt plaats op de parkeerplaats van de Rabobank in De Lier.

Natuurlijk zal de musical ook nog een aantal keer worden opgevoerd in onze eigen aula voor de kinderen van de Zeester. 

Groepsindeling schooljaar 20/21

We hebben volgend schooljaar rond de 300 kinderen en zullen starten met 11 groepen. Dit houdt in; 3 kleutergroepen, groep 3, groep 3/4, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 7/8 en groep 8.

De kinderen van de kleutergroepen zullen opnieuw ingedeeld worden. Er gaan een aantal kinderen naar groep 3, of 3/4. Vanuit de huidige 4 kleutergroepen worden de kinderen over 3 groepen verdeeld. Er wordt hierbij gelet op een gelijke verdeling van kinderen met specifieke zorg, zelfstandige kinderen, jongens en meisjes, oudste en jongste kleuters en vriendjes en vriendinnetjes. 

De ouders van de groepen 1/2, 3 en 3/4 zullen volgende week de indeling van de kinderen over de groepen ontvangen.

Wij hopen u ook volgende week te kunnen vertellen welke leerkracht er voor de groep van uw kind(eren) komt te staan.

Vakanties en vrije dagen

In de bijage vindt u het rooster van de schoolvakanties en vrije dagen voor volgend schooljaar. Deze dagen worden ook vermeld in de Schoolgids 2020/2021 en op de kalender op de website. Aan beiden wordt nog hard gewerkt. Plan uw vakantie en uitjes zoveel mogelijk op deze dagen zodat uw kind(eren) zo min mogelijk missen van de lesstof op school. Buiten de schoolvakanties en vrije dagen kan er geen verlof opgenomen worden zonder toestemming van de directie. Download het rooster

Nieuws vanuit de MR

In de MR vergadering zijn de formatieplannen, jaarplannen en onderwijskundige projecten besproken. Begroting is goedgekeurd door de MR.

Er is uitgebreid aandacht voor de Cito-toets resultaten en de overstap naar de Dia-toetsen.

In overleg met de oudergeleding van de MR is er een nieuwe bereking gemaakt voor de kosten van het continurooster/overblijf. We willen de kosten zo laag mogelijk houden, de kinderen laten eten bij de eigen leerkracht (is geen lestijd), laten begeleiden door 3 professionals van Simba en aantrekkelijk speelgoed aanbieden. We zijn daarom uitgekomen op het minimale bedrag van 65 euro per leerling. We kunnen de kosten alleen zo laag houden als alle ouders meebetalen.

Nieuws uit de OV

De OV zorgde op 8 juni voor een verrassing! De kinderen kregen een "Kanjer stroopwafel" en de leerkrachten een echt "Corona biertje". Bedankt OV, dit wordt zeer gewaardeerd. In de laatste schoolweek zal de OV ons zeker nog een keer verrassen.  

Van Cito-toets naar Dia-toets

Sinds een aantal jaren nemen wij in groep 8 de Dia-eindtoets af. Dat bevalt ons erg goed.
Dia is de afgelopen jaren bezig geweest met het ontwikkelen van volgtoetsen voor de verschillende vakgebieden.
Dia-volgtoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen, waarmee de school de ontwikkeling van elk kind volgt en weet aan welke aspecten eventueel nog gewerkt moet worden om het gewenste niveau te behalen. In het basisonderwijs heeft Diataal vier volgtoetsen: Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord (woordenschat), Diaspel (taalverzorging) en Diacijfer (rekenen).

De afgelopen weken hebben wij in de groepen 5, 6 en 7 Dia-toetsen afgenomen.
Dit doen wij, omdat we willen kijken of wij een overstap willen maken van de Cito-volgtoetsen naar Dia-volgtoetsen. Het is voor ons en de kinderen uitproberen en kijken of het bevalt. Daarnaast krijgen we na de Coronaperiode een beeld van waar we staan in ons onderwijs.
We houden u op de hoogte.

Studiedag 26 juni

Ook leerkrachten hebben regelmatig scholing nodig om hun vak goed te kunnen uitoefenen. De leerkrachten van de Zeester krijgen dit tijdens de studiedagen aangeboden. De volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen.

-Het "doelengesprek" aan het begin van een schooljaar tussen ouders, kinderen en leerkrachten.

-Protocol voor leerlingen die hoog-meerbegaafd zijn.

-Werkverdeling van lesuren en taakuren voor volgend schooljaar.

-Uitleg over Dia-toetsen.

-Evaluatie van het afgelopen schooljaar en planning voor het komende schooljaar.

Theaterschool de Musical Fabriek naar de Zeester

Vanaf volgend schooljaar kun je elke dinsdagmiddag tussen 16u en 18u terecht voor een flinke dosis, zingen, dansen en acteren! Lees meer: Download

De VakantieTas voor Kids

Met de zomervakantie voor de deur wil Bibliotheek Westland kinderen stimuleren om juist ook tijdens de zomervakantie te blijven lezen.

In de VakantieTas zitten 5 boeken die geleend kunnen worden voor een periode van 8 weken (in plaats van 4 weken). Lees meer: Download

Afscheid van leerkrachten

afscheid.jpeg

Een aantal leerkrachten gaat stoppen met werken op de Zeester. Zij gaan genieten van hun pensioen of maken de keuze voor een andere passie. Els Reijkens, Karin Thoen, Jorine Mes, Elly Bol, Jan Nederpelt, Miriam Reijnders, Bianka van der Eik (congiërge) en Miriam Zwinkels (gymleerkracht) zullen onze school verlaten. Er is een team bezig om een mooi afscheidsfeest voor deze mensen te organiseren. Helaas gooide "corona" roet in het eten en werd dit feest steeds verplaatst. Het feest staat nu gepland op vrijdag 18 september 2020. Wij hopen natuurlijk dat dit feest dan wel kan doorgaan!

Voor betreffende leerkrachten wordt er vrijdag 17 juli wel aandacht in de groepen aan hun afscheid geschonken. De ouders van deze groepen krijgen hier bericht van.

Belangrijke data:

vakantietimetorelax-8ecc3be6.jpeg

Vrijdag 3 juli: overhandiging van het Sponsorgeld aan Team Westland

Maandag 6 juli: geen inloopkwartiertje, geen schoonmaakavond

Donderdag 9 juli: groep 8 Musical Drive-In 

Vrijdag 10 juli: spelletjesmiddag voor groep 1-2

Maandag 13 juli: kinderen krijgen een rapport mee

Dinsdag 14 juli: afscheidsavond voor de kinderen van groep 8

Woensdag 15 juli: groep 8 vliegt uit

Donderdag 16 juli: de kinderen schuiven door naar hun nieuwe groep

Vrijdag 17 juli: afscheid van leerkrachten die de Zeester gaan verlaten

Vrijdag 17 juli: 12.00 uur start van de zomervakantie

 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden