bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2 november 2020

Tot nu toe...alles onder controle

Beste ouders, wat is het toch een bizarre tijd!

Tot nu toe zijn we blij dat we alle groepen nog kunnen bemannen met leerkrachten. Gelukkig hebben wij nog geen groepen naar huis hoeven sturen. Wij horen om ons heen dat dit op andere scholen wel aan de hand is.

Inmiddels zijn er wel leerkrachten met milde klachten die zich hebben laten testen. Gelukkig met een negatieve testuitslag. Het kan dus voorkomen dat leerkrachten afwezig zijn, omdat zij zich moeten laten testen of in quarantaine moeten. Wij proberen dan vervanging voor deze groep te regelen. Als dit niet lukt, wordt de groep naar huis gestuurd en krijgt uw kind onderwijs op afstand.

Kinderen die in quarantaine moeten omdat een gezinslid Corona heeft, krijgen schoolwerk voor thuis. De ouders nemen contact op met de leerkracht en hebben overleg over het schoolwerk.

Het is fijn dat alle activiteiten zoveel mogelijk doorgaan voor de kinderen. We proberen met de werkgroepen een gezellig Sinterklaas- en kerstfeest te organiseren. We zijn aan het nadenken hoe we dit op een veilige manier kunnen doen. 

Ouders en/of externen die een afspraak op school hebben, worden gevraagd een mondkapje te dragen. 

Alle ouders blijven achter de rode lijn en houden 1,5 m afstand van elkaar. Ouders met klachten komen NIET op de speelplaats.

 

csm_Blijf_gezond__houd_afstand__7c1b74a728.png

Nieuws uit het team

Juf Corina is hard aan het werk voor haar herstel. Zij werkt momenteel een aantal uurtjes per week vanuit huis aan ICT taken. Juf Corina had gehoopt om al wat verder te zijn in haar herstel. Helaas lukt het haar nu nog niet om voor de groep te staan. Wij wensen haar veel beterschap toe!

Tot nu toe hebben juf Annemieke en juf Kim voor groep 6 gestaan. Dit is echter een tijdelijke oplosssing. Wij hebben daarom een vacature voor een leerkracht voor groep 6 uitstaan per 1 januari 2021. Deze week zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden. 

Via deze weg willen wij u ook op de hoogte brengen dat juf Patricia per 1 november 2020 niet meer werkzaam is op de Zeester. Wij willen juf Patricia natuurlijk hartelijk bedanken voor haar inzet en toewijding in de afgelopen 29 jaar.

Vanwege de uitbreiding van het aantal kleuters zoeken wij per 1 januari 2021 extra handen in onze kleutergroepen. Wij hopen dat er spoedig iemand op deze vacature zal reageren: https://www.wsko.nl/nl/vacature-zeester-kleuters

Wij houden u op de hoogte!

Kamp groep 8

Het was even spannend of het kamp voor groep 8 door kon gaan. Er kwamen weer nieuwe Coronamaatregelen aan. We wisten een paar dagen van te voren nog niet of we wel welkom waren op de kamplokatie. 

De kinderen hebben 4 mooie dagen beleefd in Loon op Zand. Dit pakt niemand ons meer af. We willen iedereen nogmaals bedanken die belangenloos heeft meegewerkt aan het kamp. Er is groente en fruit geschonken door verschillende bedrijven. Ook willen wij Hoogvliet Monster bedanken voor het sponsoren van een gedeelte van de boodschappen. Daarnaast zijn er twee vaders die voor het vervoer van de fietsen hebben gezorgd. Bedankt allemaal!

Verkeerssituatie aan de Havenstraat

Tijdens breng- en haalmomenten zijn er ouders die voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen.

Het is tijdens deze momenten het veiligst om de auto op het parkeerterrein naast de gymzaal aan de Choorstraat te parkeren en niet op de stoep in de Havenstraat. Via de Havenstraat komen veel kinderen aangefietst die via deze stoep de speelplaats moeten betreden. Dit lukt niet als er auto's op de stoep staan. 

Continurooster: ouderbijdrage overblijven

Aan het begin van het schooljaar heeft u een verzoek gekregen om de bijdrage voor het "continurooster" te betalen. Wij kunnen allleen op deze manier een continurooster draaien als alle ouders meebetalen. De kosten van 65 euro per leerling per schooljaar zijn relatief laag ten opzichte van andere scholen in het Westland. U vraagt zich misschien af waar deze kosten op zijn gebaseerd. In de bijlage vindt u hier uitleg over.

Wij verzoeken u om de bijdrage van 65 euro per leerling over te maken op: NL09 RABO 0342907115 t.n.v. WSKO De Zeester. Lees verder...

Cito-toetsen

De afgelopen weken zijn de Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen worden normaal gesproken aan het einde van een schooljaar afgenomen (juni). Door de Coronaperiode hebben we gekozen om deze toetsen te verplaatsen naar oktober van dit schooljaar. De Cito-toetsen zijn afgenomen in groep 4 t/m 8. 

Aan de hand van deze gegevens maken wij per groep een analyse en een nieuw groepsplan. Wij zijn erg benieuwd hoe de kinderen scoren na de periode van thuiswerken. Ouders van kinderen waar wij ons zorgen om maken, worden ingelicht door de leerkracht. 

Tijdens de toetsperiode is het Ouderportaal in ParnasSys gesloten. U kunt dan niet naar de toetsgegevens van uw kind kijken. Hieronder vindt u een link met een handleiding ParnasSys.  Lees verder...

Aanmelden Eerste H. Communie

De werkgroep is gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
In het voorjaar van 2021 kan uw kind zijn of haar Eerste Heilige Communie doen.

Graag willen wij weten hoeveel en welke kinderen er dit schooljaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen, daarom vragen wij u om het formulier op de website van de parochie in te vullen. https://rkwestland.nl/aanmelden-ehc

Wij verzoeken u dit formulier vόόr 25 november a.s. in te vullen.

Vriendelijke groet,
Werkgroep EHC Monster

Rkop EM koptelefoon school1 tip comp-500x500.jpg

Koptelefoon en pen

Alle kinderen krijgen in groep 3 een koptelefoon om met het chromebook te werken. Het is de bedoeling dat deze koptelefoon t/m groep 8 gebruikt wordt. 

In groep 4 krijgen alle kinderen een speciale pen om de juiste pengreep te hanteren. Ook deze pen moet t/m groep 8 gebruikt worden. 

Wij merken dat dit bij de meeste kinderen ook lukt. Mocht dit niet lukken, dan zijn er nieuwe pennen en koptelefoons bij de leerkracht te koop voor 3 euro. De kinderen mogen ook een pen (merk Stabilo) of een koptelefoon van thuis meenemen. We hopen dat de kinderen op deze manier zuinig met hun spullen om zullen gaan.

Praktische verkeerslessen

In de komende twee weken krijgen verschillende groepen praktische verkeerslessen op het schoolplein. De kinderen hebben daarbij hun fiets nodig. We oefenen met de kinderen om met verschillende situaties in het verkeer om te gaan.

Het zou fijn zijn als u thuis ook regelmatig met uw kind in het verkeer fietst. Zo leren zij om zelfstandig en op een veilige manier met het verkeer om te gaan. 

DSC_2329.JPG

Belangrijke data op de website

Voor de kalender met activiteiten en vrije dagen kunt u altijd onze website: www.dezeester.wsko.nl raadplegen. U kunt deze kalender ook uploaden in uw eigen google agenda op uw telefoon. 

 

 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden