bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief september 2020

Schooljaar 20/21 goed gestart!

Inmiddels is het huidige schooljaar al weer vier weken oud. We hebben voor het eerst "startgesprekken" met ouders en kinderen gevoerd. Het was voor iedereen fijn om elkaar weer fysiek te kunnen onmoeten en te spreken. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben dit als positief ervaren.

Vorige week vrijdag hebben we een super leuke dag gehad met Band Event. Iedere groep heeft een worshop gehad in een thema van een land. Dit was bijvoorbeeld, zingen, dansen en muziekinstrumenten bespelen. Aan het einde van de dag lieten alle groepen zien wat zij geleerd hadden aan de rest van de school en aan de leerkrachten die vorig schooljaar afscheid hebben genomen. Dit was eigenlijk nog hun feestje samen met de kinderen. Zij hebben een mooi afscheid gehad en de kinderen een topdag!

 

gelukkige-kinderen-die-met-muzieknota-s-dansen-op-achtergrond-98613550.jpg

Coronamaatregelen

We proberen de veiligheid binnen en buiten de school zo goed als mogelijk te waarborgen. Er wordt gelet op het regelmatig handen wassen, geen ouders in en om de school, mits er een afspraak wordt gemaakt. Het is mooi om te zien dat ook de jongste kinderen zelfstandig de school in komen. Ook de meeste ouders houden zich keurig aan de afspraken door 1,5 m afstand van elkaar te houden, achter de rode lijn te blijven en het schoolplein snel te verlaten voor- en na schooltijd. Ik hoor ouders ook elkaar aanspreken als het even mis gaat. Bedankt allemaal!

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school?

Alle kinderen gaan in principe weer naar school. Tijdens de persconferentie van vorige week heeft het kabinet medegedeeld dat de richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld. Het besluit is dat kinderen met verkoudheidsklachten niet thuis hoeven te blijven van school en niet op het coronavirus getest hoeven te worden.

Kinderen met koorts, hoger dan 38 graden blijven wel thuis. Kinderen die na 24 uur weer koort vrij zijn, mogen weer naar school komen.

Het is wenselijk dat de ouders van kinderen die thuis blijven na schooltijd contact opnemen met de leerkracht. U krijgt dan informatie over de gemiste lesstof zodat u dit thuis met uw kind kan inhalen.  

 

termometer.jpg

Thuisonderwijs als de leerkracht ziek is

Het is heel goed mogelijk dat uw kind wellicht in de toekomst weer thuisonderwijs moet volgen als de leerkracht ziek is. Het zou daarom prettig zijn als u goed werkende computer, tablet of chromebook in bezit heeft. We kunnen dan snel overschakelen naar digitale lessen. De kinderen van de bovenbouw leren op school hoe zij thuis aan hun weektaak kunnen werken.

We hopen natuurlijk niet dat we groepen naar huis moeten sturen. We zullen er met elkaar alles aan doen om voor vervanging te zorgen. Zodra er meerdere leerkrachten ziek worden of zich moeten laten testen, wordt het een lastig verhaal.

Met het team en de MR is een plan opgesteld hoe wij handelen bij zieke leerkrachten. Mocht het voorkomen dat uw kind thuisonderwijs krijgt, dan krijgt u dit via de mail te horen. 

Foto Henriëtte Boevé (1).jpg

Nieuwe bestuurder WSKO

Henriëtte Boevé is sinds 1 september 2020 de nieuwe bestuurder van WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). De Raad van Toezicht heeft in haar de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van WSKO voort te zetten. Henriëtte heeft veel ervaring binnen het onderwijs en volgt Jos van der Ende op.

Als nieuwe bestuurder maak Henriëtte kennis met de cultuur van het Westland, de gemeente, politiek en andere schoolbesturen. Henriëtte: “De stap naar WSKO is interessant, leuk en uitdagend. WSKO sluit aan bij mijn wens om kinderen van jongs af aan serieus te nemen en ik heb de afgelopen weken al mogen ervaren dat bij WSKO op een energieke manier wordt werkt aan goed en steeds beter onderwijs. WSKO is een rijdende trein en ik zie er enorm naar uit om deze rijdende trein mede richting te geven.”

Henriëtte heeft veel ervaring binnen het onderwijs. Ze is 24 jaar werkzaam geweest op het Haags Montessori Lyceum (HML). Eerst als economiedocent, daarna als conrector en de laatste acht jaar als rector. Na zoveel jaren bij het HML heeft Henriëtte veel ontwikkelingen meegemaakt: “Eind juli verliet ik de groeiende en bloeiende leer- en werkgemeenschap bij HML met een gerust hart. Ik ben er trots op dat HML onder mijn leiding de laatste vijf jaar is gegroeid van 900 naar 1500 leerlingen. Dat was voor mij een mooi moment om zelf uit te vliegen. Ik verheug me erop om mijn kennis en ervaring bij WSKO in praktijk te brengen.”

Kinderboekenweek! En toen...

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor) lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!


Hoe werkt de Schoolbieb-actie?

U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 14 november 2020 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.

Bruna telt de kassabon bedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.

We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabon bedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

image.png

Maak kennis met de Oudervereniging van de Zeester!

Het schooljaar 2020-2021 is inmiddels een paar weken oud. Afgelopen week hebben wij met de Oudervereniging (OV) weer vergaderd, waarin we hebben terug gekeken op een bijzonder 2019-2020 en vooruit gekeken naar het nieuwe schooljaar.

De richtlijnen als gevolg van corona zorgden ervoor dat we op een creatieve manier aanpassingen hebben moeten doen aan het leveren van een bijdrage aan bijzondere momenten en activiteiten voor leerlingen op school. Zo zijn de Paashazen toch nog even langs geweest en hebben we een attentie voor de leerkrachten verzorgd om ze een hart onder de riem te steken. Voor de afscheidsavond van groep 8 hebben we dit jaar een goed gevulde goodiebag verzorgd voor de ouders die naar de musical kwamen kijken. Dit in plaats van de gebruikelijke feestelijke afscheidsavond. Daarnaast hebben we ook een bijdrage geleverd aan de sleep-over van groep 8 in de gymzaal én ijsjes getrakteerd op de laatste schooldag aan alle leerlingen.

Voor alle nieuwe ouders, waarvan de kinderen pas op de Zeester zijn gestart, vinden we het goed om kort te vertellen wat de OV allemaal doet op school en wie hier onderdeel van zijn. De OV bestaat uit elf enthousiaste ouders die, samen met de leerkrachten en leerlingenraad, zorgen voor onder andere de aankleding en versiering op school. Daarnaast helpen we bij het verwelkomen van de Sint en zorgen we ervoor dat zijn “Schatkamer” goed gevuld is zodat de kinderen wat leuks kunnen uitzoeken. Met Kertsmis trekken we alles uit de kast voor een mooi Kerst Toneelstuk, ook met Pasen, Koningsdag, Sportdag én de afscheidsavond van groep 8 zorgen we voor een mooie omlijsting in de vorm van wat lekkers en wat te drinken.

Dit alles doen we met behulp van sponsoren uit de lokale middenstand en de inzet van veel vrije tijd. Daarnaast vragen wij alle ouders om een ouderbijdrage. Ook dit jaar ontvangen jullie weer een brief namens de penningmeester met het verzoek om de ouderbijdrage van € 20,- per leerling over te maken. Alleen wanneer iedereen deze bijdrage overmaakt, kunnen we dit blijven doen en zorgen we zo met elkaar voor een fijne schooltijd voor alle leerlingen!

Hartelijke groet namens de OV!

GMR-lid gezocht!

hedi-003.jpg

Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van WSKO zoeken wij een ouder die mee wil denken en advies wil geven aan ons schoolbestuur. Zes keer per jaar zal er een vergadering plaatsvinden in ons servicekantoor te Poeldijk. U spreekt ouders/leerkrachten van andere scholen binnen onze stichting. U denkt dan mee over de visie van ons onderwijs, de financiën en/of het personeelsbeleid. Een mooie taak want de keuzes die daar gemaakt worden, zijn zichtbaar in de praktijk van De Zeester. Heeft u intresse of vragen over deze functie? Laat het ons weten via info@dezeester.wsko.nl

Nieuws uit de MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR geeft de directie van de Zeester advies en kijkt mee in bijv. de begrotingen, leeropbrengsten en het jaarplan.

In de MR vergadering van 22 september hebben we het protocol van de coronamaatregelen besproken. Verder hebben we het jaarplan doorgenomen: wat zijn de doelen voor het komende jaar? Tot slot hebben we de startgesprekken die begin dit schooljaar hebben plaatsgevonden met ouders en kinderen geëvalueerd.

Groeten, MR

De roze fiets

Sinds een aantal maanden hebben wij een roze fiets op de speelplaats staan. Ze heeft een lekke band en voelt zich vooral eenzaam in de nacht, de weekenden en de schoolvakanties. Overdag staat ze gezellig tussen de andere fietsen. Van wie is deze roze fiets? Graag voor 1 oktober ophalen.

Roze fiets.JPG

Belangrijke data:

Wist u dat u de digitale kalender op uw telefoon kunt uploaden? Heel handig! U kunt de schoolkalender en alle overige informatie voor ouders ook bekijken op onze website: https://dezeester.wsko.nl/

Of activiteiten door kunnen gaan, hangt steeds af van de coronamaatrgelen die gelden. 

  • 21 sept t/m 9 oktober afname van de CITO- toetsen (Nul-meting na de Coronaperiode)
  • 23 sept. start verkoop van de kinderpostzegels
  • 30 sept. start kinderboekenweek
  • 5 okt. dag van de leraar
  • 6 okt. t/m 9 okt. groep 8 op kamp
  • 6 okt. groep 4 en 5 museumbezoek
  • 9 okt. groep 1/2 roostervrij
  • 12 okt. 8.15 uur inloop voor ouders bij SKT (Sociaal Kernteam)
  • 19 okt. t/m 23 okt. herfstvakantie
  • 26 okt. studiedag voor de leerkrachten, de kinderen zijn vrij.
 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden