bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12 februari 2020

Rapporten en oudergesprekken

Op 14 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Dit rapport is voor de kinderen van groep 2 t/m groep 8. Het rapport zit in een speciale map. Wilt u deze map met het rapport na de voorjaarsvakantie weer met uw kind meegeven naar school? Er is voor ieder kind 1 rapportmap, wees hier dus zuinig op. 

Volgende week zijn er 10 minuten gesprekken met de leerkrachten. Vanaf groep 5 wordt uw kind ook verwacht bij dit gesprek. We vinden het belangrijk dat uw kind ook mee mag denken over zijn/haar ontwikkelingen. 

Zindelijkheid

Wij willen u er op wijzen dat kinderen zindelijk moeten zijn voordat zij naar de basisschool kunnen. 

Een keertje een 'ongelukje' willen wij wel verschonen. Ouders worden wel gebeld door school om hun kind te verschonen bij bevuiling door ontlasting. Wij zijn niet in de mogelijkheid om tijdens lesgevende taken een leerling te verschonen. Wij hopen op uw begrip.

Parkeren rond de school

1024_768_3_553_2_nl_parkeren.jpg

Tijdens de haal- en brengmomenten naar school is er veel verkeersdrukte rondom de school. Het is daarom fijn als auto's in de parkeervakken worden gezet om vervolgens uw kind uit te laten uitstappen. Het gebeurt nu regelmatig dat auto 's aan de Havenstaat, Kloosterlaan of tegenover het oude gemeentehuis stoppen om kinderen te laten uitstappen. Op deze manier ontstaan er opstoppingen die voor gevaarlijke situaties zorgen voor de fietsers en voetgangers en andere auto ś. Rijd dus even naar een parkeervak toe, er zijn er genoeg aan de kant bij de gymzaal van de school.

 

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad

In de MR is er aandacht geweest voor de staking op 30 en 31 januari 2020.
Verder is er gesproken over het personeelsbeleid en bijbehorende vacature-ruimte, gebouwbeheer, financiën en voortgang van onderwijskundige ontwikkelingen. Tot slot is er aandacht geweest voor de Meldcode Kindermishandeling.

Nieuws uit de Oudervereniging

De OV heeft zich in de decembermaand weer ontzettend in gezet. Wij konden op hen rekenen bij de ouderavond voor groep 8, sinterklaas en kerst.  Zij zorgden voor de gezellige kerstviering met mooie versieringen in de hal een een gezellig drankje voor de ouders. Voor de komende periode zullen de ouders van de OV zich inzetten tijdens de carnaval. Bedankt voor jullie inzet!

Volleybal Clinic

Op donderdag 30 januari kwam monsterse volleybalvereniging MONZA naar WSKO De Zeester. De leerlingen kregen eerst denktijd over de vraag: ‘wat weet je van volleybal?’
Mooie antwoorden als: je speelt over een net, je kan het ook op het strand spelen, serveren en boven je hoofd overspelen kwamen al naar voren. Toen werd het tijd voor actie!

Drie trainsters van MONZA begeleidden een groepje leerlingen met technische oefeningen zoals overspelen en serveren. Daarna nog even een wedstrijdje om het allemaal in het echt te proberen. De leerlingen vonden het erg leuk en hebben ook een flyer meegekregen, zodat wie wil ook mee kan trainen bij MONZA. Er zijn hopelijk meer leerlingen die net als onze volleyballers Wende, Mirthe en Sonja uit groep 7 ook willen gaan volleyballen. Ga dan gerust een keer met ze mee!

Image.jpeg

Groep 7 bij Koppert Cress

Groep 7 bouwde afgelopen vrijdag vol enthousiasme aan het innovatieve binnenteeltsysteem van GrowWizzKid op. De school reageerde op een oproep van Koppert Cress om assistentie bij het bouwproces en werd uitgekozen. Een aanvullend programma met workshops als kweken, proeven en een rondleiding door het bedrijf maakte de activiteitendag compleet. Lees verder:

https://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/growwizzkid-bij-koppert-cress/

 

csm_bouwen_aan_de_stad_van_de_toekomst_ac6a94a1d8.jpg

Belangrijke data:

De belangrijkste data kunt u ook per week vinden op onze website: 

14 februari: rapport mee naar huis

17 t/m 19 februari: oudergesprekken

19 februari: Carnaval op school, de kinderen mogen verkleed komen.

20 februari: studiedag voor de leekrachten, kinderen zijn vrij.

21 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie

4 maart: Luizencontrole, graag thuis ook controleren!

6 maart: groep 1-2 speelgoedmiddag

 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden